Een project voor jongeren

Youth in Transition is een project dat de mentale gezondheid van jongeren in de cruciale overgangsperiode van de adolescentie tot de jongvolwassenheid in kaart wil brengen en wil verbeteren. 

Bruggen bouwen

Het is een project dat bruggen wil bouwen tussen de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en die voor volwassenen, tussen alle partners betrokken in die zorg, tussen wetenschap en kliniek en vooral, tussen jongeren en hun omgeving.

Funding

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Koning Boudewijnstichting, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de KU Leuven, UPC KU Leuven, het fonds Julie Renson en het Koningin Fabiolafonds.