Veel jongeren kijken ernaar uit om volwassen te worden omdat ze dan meer hun eigen keuzes kunnen maken en op eigen benen kunnen staan. De jongvolwassenheid is een drukke periode met veel overgangen: van thuis wonen naar alleen of met vrienden gaan samenwonen, van de middelbare school naar hoger onderwijs of werken, van financieel afhankelijk zijn van ouders naar grotere zelfstandigheid, etc.

Voor de meeste jongeren lukt dit vrij vlot met af en toe een struikelblok. Voor sommige jongeren ligt dit moeilijker: zij kunnen mentale klachten ervaren. Omdat we weten dat mentale klachten een grote invloed hebben op ons welzijn en hoe we in het leven staan, is het belangrijk dat jongeren die hulp nodig hebben, de nodige zorg ook krijgen. We zien helaas dat dit zeker niet altijd het geval is! Een verklaring hiervoor kan zijn dat jongeren barrières tegenkomen bij het zoeken naar hulp bv. lange wachtlijsten, te hoge kostprijs. Ook voor jongeren die voor hun 18de verjaardag al hulp kregen, is het niet evident om de overstap naar volwassen zorg te maken. 

Wij, onderzoekers van de KU Leuven, willen de zorg voor jongeren in de transitieleeftijd (16-24 jaar) met mentale moeilijkheden verbeteren door de meningen van jongeren zelf, hun ouders en professionals over zorg in kaart te brengen. Zo kunnen we ook nagaan op welke vlakken deze meningen vergelijkbaar zijn en hoe ze verschillen. Deze studie zal in heel Vlaanderen plaatsvinden.

Neem deel!

Het EMPOWER-project is momenteel lopende. Je kan deelnemen door een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. 

Wil je als jongere (16-24 jaar) of ouder van een jongere deelnemen?
Laat dit weten door een e-mail te sturen naar empower@kuleuven.be.

Delphi studie

Bent u actief als professional in jeugdwerk, jeugdhulp of geestelijke gezondheidszorg?
Via deze link link krijgt u meer informatie over de studie en kan u rechtstreeks deelnemen. 

Recent voerde het EMPOWER-team een Delphi studie uit over jeugdvriendelijkheid in geestelijke gezondheidszorg. Met deze studie wilden we te weten komen wat jongeren, ouders en professionals belangrijke kenmerken vinden van jeugdvriendelijkheid en of ze de toepassing hiervan in de praktijk als haalbaar inschatten. 37 jongeren, 5 ouders en 36 professionals namen deel. Momenteel werken wij aan de analyse van de verzamelde gegevens en de publicatie ervan. Wens je hiervan op de hoogte gehouden te worden? Stuur een e-mail naar empower@kuleuven.be.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de KU Leuven. Prof. dr. van Winkel is de hoofdonderzoeker en wordt bijgestaan door drs. Eline Wittevrongel.