Veel jongeren kijken ernaar uit om volwassen te worden omdat ze dan meer hun eigen keuzes kunnen maken en op eigen benen kunnen staan. De jongvolwassenheid is een drukke periode met veel overgangen: van thuis wonen naar alleen of met vrienden gaan samenwonen, van de middelbare school naar hoger onderwijs of werken, van financieel afhankelijk zijn van ouders naar grotere zelfstandigheid, etc.

Voor de meeste jongeren lukt dit vrij vlot met af en toe een struikelblok. Voor sommige jongeren ligt dit moeilijker: zij kunnen mentale klachten ervaren. Omdat we weten dat mentale klachten een belangrijke invloed hebben op ons welzijn en hoe we in het leven staan, is het belangrijk dat jongeren die hulp nodig hebben, de nodige zorg ook krijgen. We zien helaas dat dit zeker niet altijd het geval is! Een verklaring hiervoor kan zijn dat jongeren barrières tegenkomen bij het zoeken naar hulp bv. lange wachtlijsten, te hoge kostprijs. Ook voor jongeren die voor hun 18de verjaardag al hulp kregen, is het niet evident om de overstap naar volwassen zorg te maken. 

Wij, onderzoekers van de KU Leuven, willen de zorg voor jongeren in de transitieleeftijd (16-24 jaar) met mentale problemen verbeteren door de meningen van jongeren zelf, hun ouders en professionals over zorg in kaart te brengen. Zo kunnen we ook nagaan op welke vlakken deze meningen vergelijkbaar zijn en hoe ze verschillen. Deze studie zal in heel Vlaanderen plaatsvinden.

Goed om te weten

Wij zijn momenteel druk bezig om de EMPOWER-studie voor te bereiden. Binnenkort zullen wij hier meer informatie over de studie delen! 

Onderzoeksteam

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de KU Leuven. Prof. dr. van Winkel is de hoofdonderzoeker en wordt bijgestaan door drs. Eline Wittevrongel.