Youth in Transition is een project dat de verschillende spelers binnen transitiepsychiatrie Vlaanderen dichter tot elkaar wil brengen. Het uiteindelijke doel is om de psychische kwetsbaarheid van jongeren in kaart te brengen, zij die het moeilijk hebben de handvaten te geven om hun veerkracht te vergroten, en de juiste hulp op het juiste moment aan te bieden.

Om dit te bereiken willen we inzetten op innovatief onderzoek, multidisciplinaire samenwerking en het bouwen van bruggen tussen onderzoek, kliniek en jongeren.

We hebben hiervoor verschillende onderzoekslijnen opgezet, zo zullen we onderzoeken:


1. Hoe sociale en persoonlijke factoren geestelijke gezondheid beïnvloeden in de algemene jongerenpopulatie

2. Hoe  individuele verschillen in het inschatten van sociale situaties  hierin een rol spelen

3. Welke factoren bij jongeren een rol spelen in de overgangen van risico naar daadwerkelijke klachten, van klachten naar het nood hebben aan begeleiding, en uiteindelijk het daadwerkelijk zoeken van begeleiding voor deze klachten

4. Hoe de samenwerking tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie hierop beter aangepast zou kunnen worden

5. Hoe zaken als fysieke activiteit en psychotherapie met Virtual Reality kunnen bijdragen aan verhoogde veerkracht in jongeren met mentale klachten

We weten dat de overgang van kinder- en jeugdpsychiatrie naar volwassenpsychiatrie vaak moeilijk verloopt. Daarom willen we nagaan wat de mogelijkheden en barrières zijn in deze transitieperiode. Deze kennis moet bijdragen tot een betere hulpverlening zodat elke jongere met psychische problemen de juiste hulp op het juiste moment krijgt.

De resultaten van ons onderzoek willen we brengen tot bij hen die ze nodig hebben: jongeren en hun omgeving en hulpverleners. Hiervoor  willen we in de toekomst symposia organiseren die beide bij elkaar brengen en samenwerken met de hulpverleningsdiensten in Vlaanderen die met patiënten in deze transitieperiode werken. Om verandering op maatschappelijk niveau te bereiken zullen we onze resultaten voorleggen aan de betrokken ministers.