Op deze pagina stellen wij u graag audiovisuele media ter beschikking van onze symposia en congressen: presentaties van sprekers, video-opnames en foto’s. Persberichten en tussentijdse rapporten kan u ook op deze pagina raadplegen. Wij voorzien ook een overzicht van onze wetenschappelijke publicaties. Op deze pagina zullen tot slot ook het finale rapport en aanbevelingen ter beschikking gesteld worden. 

Al het beschikbaar gestelde materiaal wordt gedeeld na het verkrijgen van toestemming van alle betrokkenen.