Ruud van Winkel, Professor

Ik ben psychiater en onderzoeker aan de KU Leuven. Mijn werk onderzoekt de effecten van omgevingsfactoren, zoals trauma in de kindertijd en cannabis, op de ontwikkeling van psychose en andere psychopathologie. Mijn recente werk focust vooral op de ontwikkelingsprocessen van trauma naar psychopathologie, gebruik makend van verschillende methodes waaronder epidemiologie, genetica, experience sampling method (ESM), beeldvorming van de hersenen, Virtual Reality en Fast Periodic Visual Stimulation EEG. Ik haal veel plezier uit jonge en getalenteerde mensen zien ontwikkelen tot gevestigde onderzoekers en/of uitstekende clinici. Daarenboven vind ik evenveel voldoening in mensen met mentale gezondheidsproblemen te helpen om hun kwetsbaarheden te overwinnen en de persoon te zijn die ze willen zijn. 

_

Aleksandra Lecei, PhD candidate

Altijd al gefascineerd door het samenspel tussen onze hersenen en omgeving focus ik me in mijn doctoraat op het effect van ervaringen uit de kindertijd op het nog ontwikkelende brein.  Hoe worden deze ervaringen verwerkt en in ons geheugen opgeslagen? Welke veranderingen in de hersenstructuur zouden kunnen samenhangen met het ontwikkelen van angst en andere mentale klachten? En wederom, welke veranderingen zijn een teken van weerbaarheid? Om dit te onderzoeken maak ik gebruik van verschillende methodes waaronder fMRI en Virtual Reality. Mijn hoop is een bijdrage te leveren aan kennis die nodig is om jonge mensen gerichter en efficiënter te kunnen helpen alsook bij te dragen aan meer toegankelijkere vormen van therapie.

_

Celine Samaey, PhD candidate

Als doctoraatsstudent ben ik gebeten door de ‘Hoe’-vraag. Hoe worden mensen wie ze zijn? Hoe kunnen onze ervaringen en gedachten dit beïnvloeden? Hoe verschilt dit tussen mensen? In mijn onderzoek wil ik net die vragen beantwoorden. Daarom focus ik mij op het effect van ervaringen uit de kindertijd, zowel positief als negatief, op hoe jongeren zich ontplooien tot een jongvolwassene. Meer specifiek ga ik kijken naar het ontwikkelen van angst, hoe hersenen reageren op emoties en hoe mensen denken over bepaalde situaties

_

Victor Mazereel – PhD candidate

Geraakt door de verhalen van patiënten en geïntrigeerd door de blijvende effecten negatieve ervaringen op hun leven, besloot ik om mij  te focussen op het onderzoeken van de effecten hiervan op het brein en de geest. Om dit te bereiken, gebruik ik een aanpak die verschillende methodes combineert zoals fMRI, Virtual Reality, leertaken, EEG en meer. Mijn bedoeling is om de rol van bepaalde hersenstructuren in het ontwikkelen van psychische klachten te verhelderen. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke kennis om het leven van patiënten te verbeteren.

_

_

Gaëlle Hendrickx – PhD candidate

Mijn onderzoek is deel van de Europese Milestone studie die in verschillende landen nagaat hoe jongeren tijdens de transitie van jeugd naar volwassenen geestelijke gezondheidszorg ondersteund worden en wat hierin wel en niet goed werkt. Dit doe ik door, samen met mijn Europese collega’s, ongeveer 1000 jongeren gedurende twee jaar te volgen. Naast jongeren die de overstap maken van jeugdhulpverlening naar volwassenen geestelijke gezondheidszorg, kijk ik ook naar jongeren waarbij de zorg helemaal beëindigd kon worden. 

_

_

Eline Wittevrongel – PhD candidate

Als kinder- en jeugdpsychiater in opleiding vind ik het belangrijk dat jongeren die psychische klachten ervaren goed ondersteund worden met het oog op een vlotte transitie van adolescentie naar jongvolwassenheid. Ik ben benieuwd naar hoe jongeren staan tegenover de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg en op welke vlakken zij nog tekorten ervaren. Ik denk dat we de zorg kunnen verbeteren door de mening van jongeren en professionals samen te brengen en dit zal ik dan ook via mijn onderzoek proberen te doen. 

_

Lise Jennen – PhD candidate

Als biomedicus ligt mijn passie bij klinisch onderzoek. Specifiek ben ik geïnteresseerd naar het onderzoeken van alternatieve behandelingsopties voor mentale problemen, zoals sport of meditatie. Zo kwam ik terecht bij een studie naar de effecten van yoga op de hersenen. Vervolgens doe ik nu onderzoek naar welke processen in de hersenen een rol spelen bij mensen met psychiatrische symptomen, en het effect van fysieke activiteit hierop. Ik maak hierbij gebruik van verschillende methodes zoals fMRI, leertaken, Virtual Reality en vragenlijsten. Het uiteindelijke doel is dat onze bevindingen aanleiding geven tot nieuwe aanbevelingen in de gezondheidssector. 

Zhiling Qiao – PhD candidate

Als we met dezelfde informatie worden geconfronteerd, hoeven we niet per se hetzelfde te voelen. Maar waarom? Maakt het uit? Geïnteresseerd in deze vragen, richt ik mijn promotieonderzoek op individuele gevoeligheid voor emotionele signalen, inclusief negatieve en positieve. Meer specifiek wil ik de gevoeligheid van de hersenen voor emotionele signalen onderzoeken, hoe dit verband houdt met ervaringen uit de vroege kinderjaren en de ontwikkeling van psychiatrische symptomen? Ik zal verschillende methoden combineren, zoals FPVS EEG, eye-tracking, angstleeropdracht en vragenlijsten, om deze vragen te beantwoorden.